Privacy statement

Privacy beleid Werk Wie Zoekt die Vindt
Werk Wie Zoekt die Vindt verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospects en andere personen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Werk Wie Zoekt die Vindt of via persoonlijk contact met als doel zo relevant mogelijk te kunnen communiceren.

Gegevensverwerking
Wij houden een database bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Werk Wie Zoekt die Vindt (bijvoorbeeld door het downloaden van content).
Werk Wie Zoekt die Vindt is een werving en selectie en detachering bureau. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, CV, Vacatures etc.) om u beter te informeren over onze producten en diensten. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze blog of nieuwsbrief of interessante content download. En offline gebeurt dit via presentaties, netwerkbijeenkomsten of een telefoongesprek. Werk Wie Zoekt die Vindt kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Financiële data en gegevens met betrekking tot een opdracht, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En u kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen, laten verwijderen of inzien en opvragen via een email naar info@werkzoektvindt.nl. Dit alles conform de GDPR/AVG wetgeving. Wij vragen in dat kader aan iedereen die zijn gegevens op onze website achterlaat expliciete toestemming om te mogen mailen rondom onze diensten en oplossingen.
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Werk Wie Zoekt die Vindt is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Werk Wie Zoekt die Vindt, Terborgseweg 20, 7005 BA Doetinchem.

E-mail
Wanneer u als relatie uw e-mailadres aan Werk Wie Zoekt die Vindt heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over onze kennis, diensten en oplossingen.
Werk Wie Zoekt die Vindt maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Werk Wie Zoekt die Vindt haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of events
Wilt u minder of geen e-mail ontvangen of wilt u niet meer meedoen aan onze events?
Dan kunt u op elk moment uw voorkeuren aanpassen of afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt, of door contact op te nemen via info@werkzoektvindt.nl.

Contact met klanten en relaties
Werk Wie Zoekt die Vindt informeert haar klanten en relaties over Vacatures, Profielen van kandidaten, etc. Als u hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Werk Wie Zoekt die Vindt, dan verwerken wij dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer.

Cookie-statement
Werk Wie Zoekt die Vindt gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd.

Beveiliging
Werk Wie Zoekt die Vindt heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Werk Wie Zoekt die Vindt gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Vragen over privacy beleid
Werk Wie Zoekt die Vindt houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacy beleid. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op via info@werkzoektvindt.nl